Thẻ: công ty di trú

Luật Quốc tịch Montenegro
Luật Quốc tịch Montenegro

Luật Quốc tịch Montenegro (“Công báo Montenegro”, số 13/08) quy định cách thức và điều kiện để có được và mất quốc tịch Montenegro. LUẬT NHẬN QUỐC TỊCH MONTENEGRO Sẽ được thực thi với 4 trường hợp: 1. Nguồn gốc; 2. Sinh ra trên lãnh thổ Montenegro; 3. Thừa nhận. 4. Các điều ước và thỏa thuận quốc tế.   Quốc...
Đọc Thêm