Thẻ: Child Student visa

Visa du học trẻ em tại Anh Quốc cùng Bigsun Invest
Visa du học trẻ em tại Anh Quốc cùng Bigsun Invest

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực du học trẻ em (Child Student visa) nếu bạn từ 4 đến 17 tuổi và bạn muốn học tại một trường độc lập ở Vương quốc Anh. Bạn cần đáp ứng: – Có một đề nghị vô điều kiện của một vị trí trong một khóa học tại một trường độc lập- Có thể cho thấy bạn sẽ có đủ...
Đọc Thêm