Thẻ: CBI St.Kitts and Nevis

CBI St. Kitts and Nevis – Cơ quan quản lý CBI – Thanh toán cứu trợ COVID-19
CBI St. Kitts and Nevis – Cơ quan quản lý CBI – Thanh toán cứu trợ COVID-19

Basseterre, St. Kitts và Nevis, ngày 13 tháng 12 năm 2022 (Văn phòng Thư ký Báo chí): Thủ tướng của St. Kitts và Nevis, Hon. Tiến sĩ Terrance Drew trong một bài phát biểu trước toàn quốc vào Thứ Hai ngày 12 tháng 12 năm 2022 , đã thông báo rằng các công dân và cư dân lần đầu tiên sẽ nhận được Quyền công dân thông qua Khoản thanh...
Đọc Thêm