Thẻ: CBI Malta

Quốc tịch Malta qua đầu tư – CBI Malta
Quốc tịch Malta qua đầu tư – CBI Malta

Chương trình Nhập tịch Đầu tư Đặc biệt của Malta (MEIN) cấp quyền công dân trong vòng 12 hoặc 36 tháng. Sau khi được cấp quốc tịch Malta, công dân sẽ được miễn thị thực đến 184 quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Để tìm hiểu về cách có được quốc tịch Malta bằng cách đầu tư hoặc các yêu cầu...
Đọc Thêm