Thẻ: Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch St Kitts và Nevis
Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch St Kitts và Nevis

✓ Các quyền lợi công dân St Kitts và Nevis chính là gì? Ngoài vị trí ấn tượng, còn có nhiều lợi ích khác để có được quyền công dân St Kitts. Quan trọng nhất đối với nhiều nhà đầu tư, đó là: Khả năng đi du lịch miễn thị thực đến 157 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Khu vực Schengen Châu Âu, Hồng Kông, Singapore...
Đọc Thêm

Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda
Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda

Ai có thể đăng ký chương trình đầu tư theo quốc tịch Antigua và Barbuda? Bất kỳ ai trên 18 tuổi, đáp ứng các yêu cầu đều đủ điều kiện đăng ký chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Antigua và Barbuda. Những lợi ích chính của việc nộp đơn xin Quốc tịch Antigua và Barbuda là gì? Hiện tại, không có sự hiện diện tối...
Đọc Thêm