Thẻ: Cấp quốc tịch

Giai đoạn bán cuối của dự án Kimpton Kawana Bay – cấp quốc tịch GRENADA
Giai đoạn bán cuối của dự án Kimpton Kawana Bay – cấp quốc tịch GRENADA

Kimpton Kawana Bay là một khu nghỉ mát bãi biển năm sao mới hiện đang được xây dựng ở Grenada. Khu nghỉ dưỡng là dự án bất động sản duy nhất được chính phủ phê duyệt theo chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch của Grenada cung cấp một khoản đầu tư bất động sản có tiêu đề. Có thể hiểu, nó đã chứng minh một...
Đọc Thêm