Thẻ: Các nước ký hiệp định Hoa Kỳ

QUAN HỆ HOA KỲ – VANUATU
QUAN HỆ HOA KỲ – VANUATU

Thông tin thêm về Vanuatu có trên trang quốc gia Vanuatu , từ các ấn phẩm khác của Bộ Ngoại giao và từ các nguồn khác được liệt kê ở cuối tờ thông tin này. Hoa Kỳ và Cộng hòa Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1986, 6 năm sau khi Vanuatu độc lập khỏi Pháp và Vương quốc Anh. Vanuatu, thường được biết đến...
Đọc Thêm

Danh sách các nước ký hiệp định quốc gia với Hoa Kỳ
Danh sách các nước ký hiệp định quốc gia với Hoa Kỳ

Quốc gia Phân loại Bắt đầu có hiệu lực Chú thích Albania E-2 4/1/1998 Argentina E-1 20/12/1854 Argentina E-2 20/12/1854 Armenia E-2 29/3/1996 Australia E-1 16/12/1991 Australia E-2 27/12/1991 Australia  E-3 2/9/ 2005 Thị thực E-3 dành cho công dân của Khối thịnh vượng chung Úc muốn vào Hoa Kỳ để thực hiện các dịch vụ trong một...
Đọc Thêm