Thẻ: Các câu thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về quốc tịch St Lucia
Những câu hỏi thường gặp về quốc tịch St Lucia

✓ Ai có thể đăng ký chương trình Đầu tư theo Quốc tịch St Lucia? Để được xem xét cấp hộ chiếu St Lucia, bạn phải có tính cách xuất sắc, có tiền án tiền sự trong sạch và có hóa đơn sức khỏe tốt. Là người nộp đơn chính, bạn cũng phải trên 18 tuổi và có số tiền quyên góp tối thiểu cần thiết. ✓ Các...
Đọc Thêm

Các câu hỏi thường gặp về nhận quốc tịch Malta
Các câu hỏi thường gặp về nhận quốc tịch Malta

✓ Thời gian xử lý đầu tư quốc tịch Malta? Để nộp đơn xin quốc tịch, người nộp đơn chính phải có thời gian cư trú tối thiểu 36 tháng tại Malta (12 tháng nếu đầu tư tùy chọn số tiền lớn hơn). Khi chính phủ đã hoàn thành quy trình thẩm định, bạn có thể nộp toàn bộ đơn xin nhập quốc tịch Malta. ✓ Quốc...
Đọc Thêm