Thẻ: BĐS Châu Mỹ

Khu nghỉ dưỡng Cabrits Kempinski – Cấp quốc tịch Dominica
Khu nghỉ dưỡng Cabrits Kempinski – Cấp quốc tịch Dominica

Cabrits Resort Kempinski, Dominica là dự án bất động sản đầu tiên được chính phủ phê duyệt ở Dominica theo Chương trình Đầu tư Quốc tịch của đất nước. Khoản đầu tư tối thiểu 220.000 đô la Mỹ vào dự án sẽ cho phép các nhà đầu tư và gia đình của họ có quyền công dân của Khối thịnh vượng chung Dominica. Nó hiện...
Đọc Thêm