Thẻ: Bất động sản Caribe

Giai đoạn bán cuối của dự án Kimpton Kawana Bay – cấp quốc tịch GRENADA
Giai đoạn bán cuối của dự án Kimpton Kawana Bay – cấp quốc tịch GRENADA

Kimpton Kawana Bay là một khu nghỉ mát bãi biển năm sao mới hiện đang được xây dựng ở Grenada. Khu nghỉ dưỡng là dự án bất động sản duy nhất được chính phủ phê duyệt theo chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch của Grenada cung cấp một khoản đầu tư bất động sản có tiêu đề. Có thể hiểu, nó đã chứng minh một...
Đọc Thêm

Khu nghỉ dưỡng Cabrits Kempinski – Cấp quốc tịch Dominica
Khu nghỉ dưỡng Cabrits Kempinski – Cấp quốc tịch Dominica

Cabrits Resort Kempinski, Dominica là dự án bất động sản đầu tiên được chính phủ phê duyệt ở Dominica theo Chương trình Đầu tư Quốc tịch của đất nước. Khoản đầu tư tối thiểu 220.000 đô la Mỹ vào dự án sẽ cho phép các nhà đầu tư và gia đình của họ có quyền công dân của Khối thịnh vượng chung Dominica. Nó hiện...
Đọc Thêm

Đầu tư quốc tịch các nước vùng Caribbean
Đầu tư quốc tịch các nước vùng Caribbean

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các chương trình đầu tư quốc tịch Caribbean bởi sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và những đặc quyền hấp dẫn của hộ chiếu… Bên cạnh đó, các quốc gia này yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu ở mức thấp, không yêu cầu đương đơn phải cư trú tại...
Đọc Thêm