Quỹ chuyển đổi quốc gia (LSNG) – Quốc tịch Grenada

Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (LSNG) được thành lập vào năm 2013 nhằm mục đích biến nền kinh tế Grenada trở nên thịnh vượng và độc lập hơn bao giờ hết. LSNG tài trợ cho các dự án khác nhau ở Grenada vì lợi ích của nhiều ngành, bao gồm du lịch, nông nghiệp và năng lượng thay thế. Sau khi đóng góp cho LSNG, các nhà đầu tư có cảm giác thực sự đã đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia mới của họ.

Những người đăng ký lựa chọn con đường LSNG phải đóng góp ít nhất 200.000 USD cho Quỹ. Biểu đồ sau đây nêu rõ các chi phí và lệ phí liên quan đến tuyến đường này.

TẶNG LSNG Người nộp đơn cá nhân Đương đơn chính + Vợ / chồng Gia đình bốn thành viên gia đình Gia đình trên bốn thành viên gia đình
Số tiền đóng góp bắt buộc 150.000 USD 200.000 USD 200.000 USD 200.000 USD cộng với 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung sau người phụ thuộc thứ ba
Phí đăng ký 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người 1.500 USD / người
Phí siêng năng đến hạn 5.000 USD 5.000 USD / người * Con phụ thuộc 0 – 16 nil * Con phụ thuộc 17 – 25 5.000 USD
Phí xử lý 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi

 

Tags: điều kiện làm hộ chiếu, Grenada

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan