Quốc tịch Malta - đầu tư bất động sản

Chương trình nhận quốc tịch Malta qua đầu tư Bất động sản cho phép nhà đầu tư cùng gia đình hưởng quyền công dân của một quốc gia châu Âu ổn định với nền kinh tế mạnh mẽ và được miễn thị thực  đi lại 184 quốc gia trên khắp thế giới.

 

Quốc tịch Malta qua đầu tư – CBI Malta
Quốc tịch Malta qua đầu tư – CBI Malta

Chương trình Nhập tịch Đầu tư Đặc biệt của Malta (MEIN) cấp quyền công dân trong vòng 12 hoặc 36 tháng. Sau khi được cấp quốc tịch Malta, công dân sẽ được miễn thị thực đến 184 quốc gia, bao gồm...
Xem thêm