ANTIGUA VÀ BARBUDA

Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda
Các câu hỏi thường gặp về quốc tịch Antigua và Barbuda

Ai có thể đăng ký chương trình đầu tư theo quốc tịch Antigua và Barbuda? Bất kỳ ai trên 18 tuổi, đáp ứng các yêu cầu đều đủ điều kiện đăng ký chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Antigua và Barbuda. Những...
Xem thêm