Luật nhập tịch Bồ Đào Nha sửa đổi thời gian chỉ còn 5 năm nhận hộ chiếu

Ngày 5/1/2024, quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua những thay đổi đối với luật quốc tịch của đất nước cho phép cư dân bắt đầu đếm 5 năm của họ để trở thành công dân kể từ ngày họ nộp đơn xin cư trú, thay vì kể từ ngày họ nhận được sự chấp thuận. Điều này có thể có nghĩa là tiết kiệm vài năm thời gian để trở thành công dân.

Theo luật trước đây, cư dân nước ngoài của Bồ Đào Nha đủ điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm khi họ có giấy phép cư trú của họ ở nước này. Tuy nhiên, do sự chậm trễ hành chính nghiêm trọng với cơ quan nhập cư của đất nước, thời gian từ khi giấy phép cư trú đến khi được chấp thuận có thể kéo dài đến 2 năm trở lên.

Ví dụ: Trên thực tế một nhà đầu tư thị thực vàng để đạt đến giai đoạn đủ điều kiện nhập tịch có thể mất 7-8 năm kể từ ngày họ nộp đơn đăng ký ban đầu. Những sự chậm trễ hành chính này đã ảnh hưởng đến một loạt các loại cư trú, không chỉ dựa trên các khoản đầu tư.

Tình trạng này làm kéo dài thời gian phải mất vài năm để có thể trở thành công dân Bồ Đào Nha từ ngày nộp đơn xin cư trú đến ngày có hộ chiếu (passport) so với những gì được dự đoán trong luật. Luật pháp giả định thời gian xử lý không quá 3 tháng từ khi nhà đầu tư có thị thực vàng (Golden Visa Bồ Đào Nha) nhưng thực tế nó đã vượt quá 2 năm. Bởi vậy đây không phải do lỗi của chính họ mà vì nhà nước không có khả năng xử lý đơn kịp thời.

Để giải quyết sự bất công này, Điều 15 của luật sửa đổi hiện có một quy tắc mới, như sau:

Để tính thời gian cư trú hợp pháp theo quy định của luật này, thời gian tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền tạm trú cũng được xem xét nếu được chấp thuận.

 
Golden visa Bồ Đào Nha

Nhận định của các Luật sư di trú về luật đổi mới nhập tịch Bồ Đào Nha

Quy tắc mới này, công ty luật nhập cư Prime Legal viết cho khách hàng trong một thông tư và thừa nhận rằng: “sử dụng dịch vụ công phân tích gây ra thiệt hại, chậm chễ cho người nộp đơn và sẽ khắc phục bằng biện pháp hành chính và tự động”.

Luật sư Adriano Vieira của AIM Global cho biết, “câu hỏi lớn hiện nay là biết mà hiểu như thế nào? kể từ thời điểm giấy phép cư trú tạm thời được yêu cầu sẽ là điểm khởi đầu mới cho việc kiểm kê. Liệu đó có phải là lúc thời điểm thu thập sinh trắc học hoặc tại thời điểm nộp đơn trực tuyến.”

Prime chỉ ra rằng mặc dù cách giải thích có thể khác nhau giữa các loại nhập cư, họ hy vọng cách giải thích trong trường hợp thị thực vàng là các nhà đầu tư có thể bắt đầu đếm 5 năm kể từ ngày họ nộp đơn trực tuyến và trả phí xử lý tương ứng.

“Giả sử cách giải thích này,” Prime viết ví dụ, “những người nộp đơn ARI với các quy trình được gửi trực tuyến vào tháng 1/2019 có thể nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha vào tháng 1/2024, với điều kiện là quy trình Golden Visa đã được thông báo, trong thời gian chờ đợi, để thông báo phê duyệt và thanh toán lệ phí cấp cho quyền cư trú của họ.”

Prime giải thích này bằng cách quan sát rằng:

a. Đáp ứng các yêu cầu pháp lý để thực hiện việc đầu tư và chứng minh lý lịch tư pháp trong sạch tại thời điểm nộp đơn;

b. Đây là thời điểm khi một số quy trình được gán;

c. Chính nền tảng trực tuyến công nhận thời điểm này là đăng ký ứng dụng;

d. Bằng chứng thanh toán lệ phí xử lý ghi rõ “Tiêu đề Giấy phép Thị thực Vàng”; và

e. Biểu mẫu được gửi thông qua nền tảng trực tuyến có tiêu đề “Ứng dụng”.

Ana Rita Reis là Đối tác cao cấp của Edge International Lawyers đưa ra các ví dụ thực tế cho các nhà đầu tư thị thực vàng:

“Người đã nộp đơn xin cư trú vào tháng 12/2021 và không may vẫn đang chờ phê duyệt thì nay có thể nộp đơn xin quốc tịch kể từ tháng 12/2026; Một người đã nộp đơn xin cư trú vào tháng 3 năm 2019 nhưng phải đợi 18 tháng để được chấp thuận, có nghĩa là thẻ cư trú đầu tiên của họ chỉ được cấp vào tháng 10 năm 2021, bây giờ sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch kể từ tháng 3 năm 2024; Một người nộp đơn xin cư trú ngay bây giờ – tức là đầu năm 2024 – có thể yên tâm rằng họ sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch vào năm 2029, bất kể có bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào trong việc xử lý đơn xin cư trú.”

Tags: Golden Visa Bồ Đào Nha, Luật sửa đổi nhập tịch, Quốc tịch Bồ Đào Nha

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan