IRELAND Đóng cửa Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IIP)

IRELAND ĐÓNG CỬA CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ IIP, TẠI SAO?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giáo dục Đại học và Cao đẳng, Simon Harris TD đã tuyên bố đóng cửa chương trình định cư Ireland IIP. Tất cả bốn lựa chọn đầu tư: Đầu tư doanh nghiệp, Đầu tư tài trợ, REIT và Đầu tư quỹ đều bị ngừng hoạt động theo quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Simon Harris TD hôm nay đã nhận được sự chấp thuận của Chính phủ để đóng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IIP) cho các đơn đăng ký tiếp theo kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày mai, 15 tháng 2 năm 2023.

Thông báo về việc kết thúc Chương trình, Bộ trưởng Harris tuyên bố:

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư được thành lập hơn một thập kỷ trước trong thời kỳ kinh tế khó khăn chưa từng có để kích thích đầu tư vào Ireland, điều này sẽ mang lại lợi ích chiến lược và công cộng cho Nhà nước.

Kể từ khi thành lập, Chương trình đã mang lại khoản đầu tư đáng kể cho Ireland và được Bộ của tôi vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.

Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục xem xét tất cả các chương trình bao gồm bất kỳ tác động nào đối với chính sách công rộng hơn, chẳng hạn như tính phù hợp và phù hợp liên tục của chương trình này đối với việc sử dụng văn hóa, xã hội và kinh tế.

Chúng tôi cũng đã tiếp nhận một số báo cáo và phát hiện từ các cơ quan quốc tế như Ủy ban EU, Hội đồng Châu Âu và OECD về các chương trình đầu tư tương tự.

Cân nhắc tất cả những điều này và được thông báo bởi cả đánh giá nội bộ và bên ngoài, tôi đã khuyến nghị rằng hiện tại đã đến lúc đóng Chương trình này cho các ứng dụng mới và đã nhận được sự đồng ý của Chính phủ về việc đóng Chương trình này cho các ứng dụng tiếp theo từ cuối giờ làm việc vào ngày mai, ngày 15 tháng 2 năm 2023.

Kể từ khi thành lập, Chương trình đã phê duyệt khoản đầu tư trị giá gần 1,252 tỷ euro đã mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp cả về kinh tế và xã hội, bao gồm cả các tổ chức cộng đồng và thể thao.

Các ứng dụng sẽ không còn được chấp nhận kể từ khi đóng cửa vào ngày mai, ngày 15 tháng 2 năm 2023.

Việc kết thúc Chương trình sẽ không ảnh hưởng đến các dự án hoặc cá nhân hiện có đã được phê duyệt theo chương trình. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục giám sát các dự án hiện có đã được phê duyệt liên quan đến việc cung cấp và tuân thủ các điều khoản của Chương trình. Các ứng dụng hiện tại có sẵn tại thời điểm đóng cửa sẽ tiếp tục được xem xét.

Chính phủ cũng điều hành Chương trình Doanh nhân Khởi nghiệp (STEP), được thành lập vào năm 2012, như một cách để các doanh nhân có ý tưởng sáng tạo xin giấy phép cư trú tại Ireland và điều này sẽ tiếp tục.

Ghi chú

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IIP) là một lộ trình dành cho các công dân không thuộc EEA để có được giấy phép nhập cư ở Ireland trên cơ sở đầu tư dài hạn vào một loạt các lựa chọn được Chính phủ phê duyệt theo Chương trình.

IIP được Chính phủ Ireland giới thiệu vào năm 2012 để khuyến khích đầu tư vào bên trong nhằm tạo ra các cơ hội kinh doanh và việc làm tại Bang.

Chương trình được thiết kế để khuyến khích các nhà đầu tư và chuyên gia kinh doanh từ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu tận dụng các cơ hội đầu tư và định vị lợi ích kinh doanh của họ ở Ireland và có được tình trạng cư trú an toàn ở Ireland.

Những người đăng ký IIP được yêu cầu phải là những cá nhân có giá trị ròng cao với tài sản cá nhân ít nhất là 2 triệu euro. IIP yêu cầu người nộp đơn đầu tư tối thiểu 1 triệu euro trong tối thiểu ba năm hoặc 500.000 euro như một phần của Khoản tài trợ (hoặc 400.000 euro như một phần của khoản tài trợ chung). Các quỹ được sử dụng cho một khoản đầu tư phải từ nguồn lực của chính người nộp đơn và không được tài trợ thông qua một khoản vay hoặc cơ sở khác như vậy.

IIP đưa ra bốn lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng:

  • Đầu tư doanh nghiệp: Đầu tư tối thiểu 1 triệu euro vào một doanh nghiệp Ireland trong thời gian ít nhất ba năm
  • Quỹ đầu tư: Đầu tư tối thiểu 1 triệu € vào quỹ đầu tư được phê duyệt trong thời gian ít nhất ba năm. Các quỹ đó phải được sự chấp thuận và quy định của Ngân hàng Trung ương
  • Ủy thác đầu tư bất động sản: Khoản đầu tư tối thiểu 2 triệu euro vào bất kỳ REIT nào của Ireland được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ireland, trong thời hạn ít nhất ba năm
  • Tài trợ: Khoản đóng góp từ thiện tối thiểu €500.000 (hoặc €400.000 nếu nhận được từ 5 đơn đăng ký trở lên) cho một dự án mang lại lợi ích công cộng cho nghệ thuật, thể thao, y tế, văn hóa hoặc giáo dục ở Ireland.

Trái phiếu Chính phủ và Quyền chọn đầu tư hỗn hợp bị tạm dừng trong năm 2016.

 

Khi thực hiện hành động này, Bộ trưởng Harris nói rằng Chương trình đã hoàn thành mục đích của nó – Nó được đưa vào hơn một thập kỷ trước (năm 2012) khi một nền kinh tế đang gặp khó khăn cần đầu tư, tuy nhiên hoàn cảnh thay đổi của chúng tôi có nghĩa là các lộ trình đầu tư như vậy không còn phù hợp nữa cho nhu cầu của một nền kinh tế và xã hội thịnh vượng. Bộ trưởng cũng ghi nhận những lo ngại nghiêm trọng mà Ủy ban EU, Hội đồng Châu Âu và OECD đã bày tỏ về các chương trình đầu tư định cư nói chung trong một số nghiên cứu liên quan đến an ninh biên giới, rửa tiền, trốn thuế và lách luật EU. Bộ trưởng cũng nói rằng Chương trình đã làm phát sinh các vấn đề về mối quan tâm chính sách công rộng lớn hơn.

Mặc dù Bộ trưởng hài lòng rằng IIP được Bộ của ông vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất, nhưng sự kết hợp của các yếu tố này khiến việc kết thúc chương trình trở nên kịp thời.

 

Việc kết thúc chương trình sẽ có hiệu lực kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023.

Dự án hiện có

Việc đóng cửa IIP được đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến các dự án hiện tại đã được phê duyệt theo chương trình. Các dự án hiện tại đã được phê duyệt cũng sẽ tiếp tục có thể tìm nguồn cho bất kỳ nhà đầu tư mới nào cần thiết để hoàn thành việc tài trợ cho các dự án đã được phê duyệt. Tất cả các dự án hiện có (đã được phê duyệt) sẽ tiếp tục được Bộ Tư pháp giám sát liên quan đến việc thực hiện dự án và cho các mục đích tuân thủ. Các dự án được Bộ trưởng phê duyệt dự kiến ​​​​sẽ được hoàn thành càng sớm càng tốt và không muộn hơn khung thời gian đặt ra trong kế hoạch kinh doanh của họ. Các phần mở rộng ngắn của khung thời gian có thể được cấp theo quyết định của Bộ trưởng. Đơn vị IIP sẽ liên lạc với các dự án liên quan đến bất kỳ vấn đề cụ thể nào mà họ quan tâm được nêu rõ ở giai đoạn đầu.

Các đơn đã nộp và đang chờ kết quả.

Các đơn đăng ký IIP có sẵn (khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023) đang chờ quyết định sẽ được xử lý. Các ứng dụng này có thể liên quan đến các dự án đã được phê duyệt trước đó hoặc các dự án mới được gửi gần đây. Điều này bao gồm các ứng dụng liên quan đến một số dự án mà một quyết định đã được hoãn lại bởi Ủy ban Đánh giá để cho phép xem xét thêm các vấn đề nhất định.

Dự án mới

Ngoài ra, Bộ trưởng biết rằng có một số ít dự án mà đơn đăng ký chưa được nộp chính thức nhưng đã được phát triển đáng kể và đã có sự tham gia đáng kể với đơn vị IIP. Để đảm bảo công bằng, chúng tôi đề xuất rằng các dự án như vậy nên có thời hạn 3 tháng để hoàn thiện và nộp đơn đăng ký. Đơn vị IIP sẽ liên hệ riêng với các dự án này để thông báo cho họ biết về tình huống này.

Quỹ đầu tư IIP

Một số quỹ đầu tư được phê duyệt và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương cũng được phê duyệt theo IIP. Tuy nhiên, một số quỹ này có thể chưa đạt đến quy mô mục tiêu tối thiểu hoặc chưa được đăng ký đầy đủ. Vì lợi ích của sự công bằng, chúng tôi đề xuất rằng những người quản lý các quỹ này có thời hạn 3 tháng để thực hiện thêm bất kỳ đơn đăng ký IIP nào đối với các quỹ này.

Nếu không, chương trình sẽ ngừng nhận đơn từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023.

 

Tình trạng của các đơn đăng ký IIP (nhà đầu tư/người tài trợ) đã được phê duyệt và đã hoàn thành khoản đầu tư của họ. Việc đóng cửa chương trình có ảnh hưởng đến giấy phép nhập cư của họ không?

Giấy phép nhập cư của họ vẫn còn hiệu lực và sẽ được gia hạn theo cách thông thường.

Tôi đã nhận được thư chấp thuận trước và vẫn chưa hoàn thành khoản đầu tư của mình trong vòng 90 ngày theo quy định. Tôi vẫn có thể hoàn thành khoản đầu tư của mình và đảm bảo giấy phép cư trú chứ?

Có, bạn có thể hoàn thành khoản đầu tư của mình trong vòng 90 ngày. Thư chấp thuận sẽ được cấp sau khi bằng chứng về khoản đầu tư được nộp cho đơn vị IIP. Cần lưu ý rằng sẽ không có phần mở rộng nào được cấp ở giai đoạn phê duyệt trước.

Tôi đã nhận được thư chấp thuận trước, thời hạn đầu tư 90 ngày đã hết và tôi vẫn chưa hoàn thành khoản đầu tư của mình. Tôi vẫn có thể hoàn thành khoản đầu tư của mình và đảm bảo giấy phép cư trú chứ?

Có, bạn có thể hoàn tất khoản đầu tư của mình nếu bạn được gia hạn thời gian trong khoảng thời gian 90 ngày đầu tiên. Thư chấp thuận sẽ được cấp sau khi bằng chứng về khoản đầu tư được nộp cho đơn vị IIP. Cần lưu ý rằng sẽ không có phần mở rộng nào được cấp ở giai đoạn phê duyệt trước.

Tags: chương trình định cư, Đầu tư định cư, Định cư Anh Quốc, Ireland, Nhập cư Ireland, thẻ định cư ireland

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan