Điều kiện định cư tại Mỹ L1, L2

Visa L-1A được thiết kế để các công ty đa quốc gia cử các cán bộ điều hành hoặc quản lý của công ty tới các chi nhánh, công ty con, công ty mẹ hoặc công ty liên kết tại Hoa Kỳ nhận các chức vụ quản lý cấp cao.

    1. Các công ty mới tại Hoa kỳ lần đầu xin cấp Visa L-1A có thể được cấp trong thời hạn 1 năm.
    2. Các công ty thành lập tại Hoa kỳ trên 1 năm lần đầu xin cấp visa L-1A có thể được cấp trong thời hạn 3 năm.

=> Cả 2 trường hợp có thể xin gia hạn thêm 2 năm, với tổng thời gian lưu trú không quá 7 năm.

Ưu điểm của Visa L-1A:
– Người có visa L-1A có thể nhận thù lao từ các công ty Mỹ hoặc công ty nước ngoài.
– Cư trú hẳn tại Mỹ / Cư trú không liên tục.
– Vợ/chồng theo diện L-2, sau khi đến Mỹ có thể xin giấy phép làm việc I-765.
– Con từ 21 tuổi trở xuống theo diện L-2, sau khi đến Mỹ có thể xin học tại các trường công lập.


Quy trình Nộp đơn QUỐC TỊCH:
Bước 1: Luật sư hỗ trợ chuẩn bị Hồ sơ L-1A.
Bước 2: Luật sư đệ đơn I-129 lên USCIS (sau B1: 1 tháng).
Bước 3: Đơn I-129 được phê duyệt (3-4 tháng sau khi nộp I-129, Cấp tốc 15 ngày).
Bước 4: Khách hàng vào Mỹ bằng visa L-1A.
Bước 5: Phê duyệt Visa L-1A cập nhật (3-4 tháng sau khi nộp I-129, Cấp tốc 15 ngày).
Bước 6: Hỗ trợ khách hàng đăng ký EB1-C (1-2 tháng sau khi nộp đơn).
Bước 7: Nhận Thẻ xanh dài hạn (cùng năm sau khi đơn EB1-C được nộp).
Bước 8: Nhận Quốc tịch sau 7 năm sinh sống.

 

HOTLINE TOÀN QUỐC: 0983.880.115

Tags: Thẻ xanh Mỹ, Thị thực Mỹ, Visa Mỹ

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan