Chính phủ Montenegro – Thụy Sĩ ký Quỹ Phát triển Tăng tốc 2,5 triệu euro

Thủ tướng Dritan Abazović, Điều phối viên thường trú LHQ Peter Lunberg và Đại sứ Thụy Sĩ tại Montenegro Urs Schmid hôm nay đã ký một thỏa thuận về việc phân bổ ngân sách cho Quỹ Phát triển Nhanh chóng của Montenegro. Đây là một công cụ tài chính thế hệ mới được thành lập bởi Liên Hợp Quốc trong nước, nhằm mục đích tập hợp các quỹ tài trợ sẽ hướng tới các sáng kiến phát triển.

 

Chính phủ Montenegro đã phân bổ số tiền 1 triệu EUR cho Quỹ Phát triển Nhanh chóng của Montenegro, trong khi Chính phủ Thụy Sĩ ủng hộ sáng kiến này với 1,5 triệu EUR. Trước đây, khoản đóng góp cho Quỹ cũng được xác định bởi Chính phủ Luxembourg.

“Ý tưởng và tầm nhìn của Chính phủ này là biến Montenegro trở thành một điểm đến xanh. Đó không phải là một công việc dễ dàng, bởi vì chúng tôi có rất nhiều thứ để thay đổi, và chúng tôi phải có những dự án bền vững. Tôi chắc chắn rằng Quỹ này sẽ cho chúng tôi cơ hội tìm thấy một dự án tốt và sau khi thực hiện, chúng tôi sẽ có một tình huống tốt hơn nhiều về phát triển bền vững, Tiến sĩ Dritan Abazović, Thủ tướng Montenegro cho biết.”

Đóng góp của Montenegro cho sự phát triển bền vững thông qua phương thức tài trợ này đặc biệt có ý nghĩa khi đặt trong quan điểm về quy mô của đất nước và nền kinh tế. Montenegro đầu tư 1,3 € bình quân đầu người vào phát triển bền vững thông qua các công cụ của Quỹ Phát triển Tăng tốc của Montenegro, nhiều hơn tất cả các quốc gia trong khu vực, nhưng cũng là một chỉ số rõ ràng về cam kết chiến lược của Montenegro đối với phát triển bền vững và hợp tác với Liên Hợp Quốc.

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Montenegro, Peter Lundberg, chỉ ra rằng Quỹ Phát triển Nhanh chóng của Montenegro được thiết kế như một chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong nước.

“Quỹ Phát triển Nhanh chóng của Montenegro là một tầm nhìn chung về việc đẩy nhanh việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Với tiềm năng phát triển to lớn, Quỹ có thể là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của Montenegro và đạt được các ưu tiên quốc gia, ngay từ đầu khi đất nước gia nhập Liên minh châu Âu – Lundberg nói và nói thêm rằng Quỹ là kết quả của quan hệ đối tác phát triển thực sự.”

Ngài Urs Schmid – đại sứ Thụy Sĩ, hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Quỹ, chỉ ra rằng quan hệ song phương giữa Thụy Sĩ và Montenegro rất năng động và Thụy Sĩ là một trong năm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Montenegro với khoảng 800 triệu euro được đầu tư kể từ năm 2003.

“Sự tham gia của Thụy Sĩ vào Quỹ Phát triển Nhanh chóng của Montenegro sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta và tôi tin rằng sự đóng góp của chúng ta sẽ khuyến khích các quốc gia và đối tác phát triển khác tham gia và thông qua cơ chế tài chính sáng tạo này góp phần đẩy nhanh cải cách ở Montenegro.”

Bằng cách hợp nhất và hướng các quỹ vào các can thiệp phát triển có mục tiêu, Quỹ đặt mục tiêu, như một chất xúc tác để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, cũng góp phần thúc đẩy tư cách thành viên của Montenegro trong EU, do mức độ gắn kết cao của Chương trình nghị sự phát triển bền vững và quá trình gia nhập EU.

Quỹ được thiết kế để hỗ trợ các sáng kiến chiến lược trong ba lĩnh vực ưu tiên của Khung hợp tác Montenegro-Liên hợp quốc giai đoạn 2023-2027:

1) Phát triển kinh tế bao trùm và bền vững môi trường;

2) Phát triển nguồn nhân lực, giảm tính dễ bị tổn thương, hòa nhập xã hội;

3) Gắn kết xã hội, quản trị do con người tạo ra, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền.

Tags: Montenegro - Thụy Sĩ, Quan hệ Montenegro và Thụy Sĩ, Quỹ phát triển chính phủ

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan