Chỉ số giá bất động sản nhà ở Hy Lạp của qúy 2/2023

12/09/2023 – Thông cáo báo chí
– Trong quý II/2023, tỷ lệ thay đổi giá căn hộ hàng năm của cả nước ở mức 13,9%.

– Chia nhỏ theo độ tuổi của bất động sản, tỷ lệ thay đổi giá căn hộ mới hàng năm là 13,8% và căn hộ cũ là 14,1%.

– Chia nhỏ theo khu vực, tỷ lệ thay đổi giá căn hộ hàng năm là 14,1% ở Athens, 16,4% ở Thessaloniki, 14,6% ở các thành phố khác và 12,1% ở các khu vực khác của Hy Lạp.

Theo số liệu tạm thời, giá căn hộ (tính theo danh nghĩa) ước tính đã tăng trung bình 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2023. Năm 2022, giá căn hộ tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 11,8% (số liệu sửa đổi), so với mức tăng trung bình 7,6% vào năm 2021.

Cụ thể hơn, trong quý II/2023, tỷ lệ tăng giá theo năm là 13,8% đối với căn hộ mới (đến 5 năm tuổi) và 14,1% đối với căn hộ cũ (trên 5 năm tuổi). Theo số liệu điều chỉnh, năm 2022 giá căn hộ mới tăng trung bình 12,4%, so với mức tăng 8,2% vào năm 2021, trong khi giá căn hộ cũ tăng 11,4% vào năm 2022, so với mức tăng 7,2% vào năm 2021.

Chia nhỏ theo khu vực, trong quý II/2023, giá căn hộ tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái ở Athens, 16,4% ở Thessaloniki, 14,6% ở các thành phố khác và 12,1% ở các khu vực khác của Hy Lạp. Tính chung cả năm 2022, giá tăng trung bình lần lượt 13,8%, 12,6%, 10,9% và 8,1% ở các khu vực nêu trên (số liệu sửa đổi). Cuối cùng, đối với tất cả các khu vực đô thị của cả nước, trong quý II/2023 giá căn hộ tăng trung bình 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái so với quý II/2022, trong khi đối với năm 2022 tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 12,3% (số liệu sửa đổi).

(1) Bất kỳ sự khác biệt nào giữa các mức và tỷ lệ phần trăm thay đổi trong bảng là do làm tròn.

* Dữ liệu tạm thời.

Nguồn: Ngân hàng Hy Lạp.

 

Thông tin liên quan:

Các chỉ số của Ngân hàng Hy Lạp về giá bất động sản nhà ở dựa trên dữ liệu chi tiết được báo cáo cho Bộ phận Phân tích Thị trường Bất động sản từ năm 2009, theo Đạo luật Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp 2610/31.10.2008, bởi tất cả các tổ chức tín dụng hoạt động tại Hy Lạp. Những dữ liệu này bao gồm định giá của các ngân hàng về giá trị thị trường hiện tại và các đặc điểm định tính của bất động sản nhà ở. Tổng cộng 890,7 nghìn định giá đã được báo cáo cho Ngân hàng Hy Lạp với thời gian tham chiếu đến cuối tháng 2023/65 (0,18% liên quan đến căn hộ, 6,6% nhà ở, 2,6% nhà nhỏ, 2,4% lô đất xây dựng và 0,<>% các loại tài sản khác).

Tags: BĐS Hy Lạp 2023, tin BĐS Hy Lạp

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan